Ayurveda

Ayurveda er et af verdens ældste og mest holistisk tænkende sundhedssystemer.

Det stammer oprindeligt fra Indien men er i de senere år blevet stærkt udbredt i den vestlige verden, specielt USA. De utallige naturlove, som kontrollerer alt i naturen, reduceres i Ayurveda til 3 grundlæggende principper, nemlig VATA, PITTA og KAPHA. Disse 3 styremekanismer eller "doshaer" regulerer alle livsprocesser - fysiologiske, mentale og følelsesmæssige. De er byggesten i den menneskelige fysiologi. En persons type kan være domineret af en eller flere doshaer. Når doshaerne er i balance, er vi sunde, raske og glade.

Alt hvad vi oplever og foretager os påvirker doshaer og subdoshaer. Uhensigtsmæssig kost, adfærd og miljø bringer disse styremekanismer ud af balance, hvilket med tiden kan føre til sygdom. På samme måde kan man også med enkle regler og remedier bringe dem i balance igen. Hvis ubalancer opdages og behandles i tide, kan sygdom forebygges.

VATA styrer al bevægelse i kroppen – åndedræt, kredsløb, fødens bevægelse gennem tarmsystemet, udskillelse af affaldsstoffer samt det konstante flow af nerveimpulser til og fra hjernen, kreativitet og inspiration. Mennesker med VATA konstitution er spinkelt bygget og har en omskiftelig natur. I balance er de energiske, fantasifulde og indfølende. Ved ubalance tendens til angst, bekymring, usikkerhed, kronisk træthed og depression samt søvnproblemer, forstoppelse og kuldefornemmelser.

PITTA styrer fordøjelse og stofskifte, regulerer kroppens varme, huden, synet og den mentale skarphed. I balance er PITTA varm og tillidsfuld, en ledertype med en god udstråling og velfungerende fordøjelse. Middel af bygning og en intens natur. I ubalance bliver PITTA nemt vred og irritabel, utålmodig og kan lide af jalousi. Samt inflammation og betændelsestilstande, eksem og uren hud, for meget mavesyre, hurtig mave og evt. problemer med at klare sol og varme.

KAPHA giver struktur, sørger for sunde og velsmurte led og væskebalance. Den udtrykker sig især i slimhinder, mave og luftveje, i bi- og kæbe- og pandehuler samt smags- og lugtesansen. Mennesker med KAPHA konstitution er kraftigt bygget og har et roligt væsen. I balance er de meget rolige, stærke, stabile og hengivne. Ude af balance har KAPHA tendens til sløvhed, virke omklamrende og til overvægt, kolesterolproblemer, væskeansamlinger, forkølelser, astma og allergi.

Du kan læse mere om ayurvedisk pulsdiagnose her